Videnskabeligt grundlag

FitforKids programmet dannede i 2012 baggrund for et forskningsprojekt på Center for Inflammation og Metabolisme på Rigshospitalet, hvor formålet var at få dokumentation for effekten af FitforKids programmet.

Lægerne på Rigshospitalet målte FitforKids børnene på en lang række fysiologiske, metaboliske og kognitive parametre og sammenlignede dem med børn, der ikke fulgte programmet.

Rigshospitalets undersøgelser viste en meget tydelig reduktion blandt FitforKids børnene på:

  • Vægt
  • BMI
  • Livvidde (81,2 til 75,8 cm)
  • Fedtprocent (40 % til 34,7 %)
  • Levertal
  • Triglycerider
  • Insulin

Og en meget tydelig forbedring blandt FitforKids børnene på:

  • Hoppehøjde
  • Antal skridt pr. dag (gennemsnit)
  • Antal skridt pr. dag (minimum)

Den klinisk ansvarlige læge på forskningsprojektet Nina Birk Eriksens konklusion lød:

”Vi er meget tilfredse med resultaterne som viser, at [FitforKids programmet] forbedrer børnenes metaboliske tilstand, kropskomposition, fitness og selvvurderet livskvalitet eklatant. De børn som gennemgår interventionen er markant sundere efterfølgende.”

Studiet er publiceret i 2014 i BMC Pediatrics (Harder-Lauridsen et al. BMC Pediatrics 2014, 14:273